-->
வில்லங்க சான்று online

வில்லங்க சான்று online

வில்லங்க சான்று online download Tamil, வில்லங்க சான்று பார்ப்பது எப்படி டவுன்லோட், Villanga saanru online – Here all land records may be affected for villangam. It is nothing but person has already bought land. But one or two peoples can try to get our land. For example, we have already bought a land but have an issue like a vilangam. So we can’t sale or occupy our lands. How to applying for encumbrance certificate in online.

Villanga saanru online

A land owner will go to apply online in our areas. And you will give old patta name and other details. Finally you will give work charges. The charges are variation for area to area.

Links

Palaya patta

Patta chitta