-->
வில்லங்க சான்று online tamil

வில்லங்க சான்று online tamil

வில்லங்க சான்று online Tamil தமிழில் download, வில்லங்க சான்று பார்ப்பது எப்படி டவுன்லோட் எடுக்க, பத்திரம் EC பார்ப்பது எப்படி, வில்லங்க பத்திரம், சான்றிதழ், இசி வில்லங்கம், விவரம் பார்வையிடுதல், சொத்து தொடர்பான Villanga saanru online – Here all land records may be affected for villangam. It is nothing but person has already bought land. But one or two peoples can try to get our land. பட்டா சிட்டா வில்லங்கம் For example, we have already bought a land but have an issue like a vilangam. So we can’t sale or occupy our lands. Villangam is mostly users were have search in Tnreginet.gov.in portal. So the government will take to announce and publish villangam site i.e. called Tnreginet.net. How to applying for encumbrance certificate in online. Check வில்லங்க சான்றுகளை இலவசமாக இணைய தளத்தில். If you will have take any EC please go to refer our page to be getting EC online. Pattachitta.co.in will initially publish links for officials.

In this para we will clear about what is encumbrance certificate and uses. EC வில்லங்க சான்று Encumbrance certificate is called as EC or Villangam. If the owner is buy new land for some peoples. He will check as villangam at tnreginet.net website. Because the seller land have been any issue like a loan, Name transfer mistake, property. If you are the land owner and bought the land ( issue ) you can't easily change name transfer and something else.

இதையும் படிக்க: வில்லங்கம் பார்ப்பது எப்படி

How to do taking EC or EC corrections and others?

1. The users must go to login Tnreginet

2. The site will show three rows and three columns links

3. Which links are you want please click and check it.

4. If you will search more time but didn't getting results or links please go to see our FB page.

Villanga saanru online

A land owner will go to apply online in our areas. And you will give old patta name and other details. Finally you will give work charges. The charges are variation for area to area. வில்லங்க சான்று திருத்தம் 

பழைய பட்டா எண் 

ஆன்லைன்  ஈசி 

Links

Palaya patta

Patta chitta