விடுதலை பத்திரம் மாதிரி Pdf

விடுதலை பத்திரம் மாதிரி PDF - விடுதலை பத்திரம் என்பது ஒருவர் தன்னால் அனுபவிக்க முடியாது என்று தெரிந்தால் அதனை பிறர்க்கு எழுதி வைப்பது ஆகும். 

அதனை தனது அண்ணன், தம்பி, அக்கா, தங்கை களுக்கு எழுதி வைக்க முடியும்.  அது எதற்கு என்றால் அவர்களால் அனுபவிக்க முடியாமல் போனால் ஆகும்.

பட்டா சிட்டா எப்படி பார்ப்பது 

பத்திர பதிவு செலவு 2021

தானப் பத்திரம் 

விடுதலை பத்திரம் மாதிரி Pdf


இதற்கும் கூட ஒரு வக்கீலை அணுகி அந்த பத்திரத்தை  மனசோடு எழுத்து கொடுத்தால் மட்டுமே அது செல்லும். மேலும் சில விவரங்களுக்கு  எங்களுடைய facebook பேஜ் யை நாடுங்கள்.

செட்டில்மென்ட்  பத்திரம் 

விற்பனை பத்திரம்