-->
பத்திர பதிவு செலவு 2021

பத்திர பதிவு செலவு 2021

பத்திர பதிவு செலவு 2021, பத்திர பதிவு புதிய கட்டணம், பத்திர பதிவு சட்டம் PDF  - பத்திர பதிவு செலவை நாம் பெரியதாக பார்க்க முடியாது. ஏற்கனவே நம் இணையத்தளத்தில் பத்திர பதிவு கட்டணத்தை பற்றி பேசியுல்லோம்.

அதற்கான கட்டணத்தை தமிழ்நாடு அரசு அவ்வப்போது அறிக்கை விட்டது. அதாவது 1 சதுர மீட்டர் க்கு ரூபாய் 77 நிர்ணத்து உள்ளது. மேற்படி உங்கள் ஊரின் வட்டாச்சியர் மற்றும் சார் பதிவாளர் கட்டணங்களை நிர்ணயிப்பர்.

பத்திர பதிவு செலவு 2021

மேலும் தகவல்களுக்கு pattachitta.co.in வெப்சைட் யை அணுகவும். Original - Eservices 

ஆன்லைன் ஈசி 

பட்டா சிட்டா தகவல் 

பழைய பட்டா எண்