-->
பட்டா சிட்டா தகவல், எடுத்தல், புகைப்படம், விபரம்

பட்டா சிட்டா தகவல், எடுத்தல், புகைப்படம், விபரம்

பட்டா சிட்டா தகவல், பட்டா சிட்டா எடுத்தல், தமிழ் பட்டா சிட்டா எடுக்க, விபரம், தமிழ் புகைப்படம், எடுக்கணும், எடுப்பது எப்படி, எடுக்கும் முறை Download  - Patta chitta thagaval – Thagaval is nothing but information. The patta information’s will provide here. In such case all peoples didn’t knowing how to view patta online. We will be given link for original website of patta. Either you can view or download your details. 

Link – eservices.tn.gov.in

This web portal will helps peoples who know our patta number, survey number, field number and others.

பட்டா சிட்டா தகவல்

S.No

Details and their links

1

Patta  matram

2

Patta survey number

3

UDR patta

4

Villangam

5

Pathivuthurai EC

The land owner can go to ask all patta details at sub registry office or officer.

Links

Pattachitta

Patta status