தான பத்திரம் செலவு, தான பத்திரம் எழுதுவது எப்படி

தான பத்திரம் செலவு, தான பத்திரம் எழுதுவது எப்படி என்பது பற்றி இங்கே பார்ப்போம். தனது சொந்தத்துக்குள்ளே நடக்கின்ற பரிமாற்றம் மற்றும் அதனை பெற்று கொள்வது தான செட்டில்மென்ட் ஆகும். அதாவது அதை நாம் விற்பனை செய்யலாம் அல்லது சொந்தத்துக்குளே கூட கொடுக்கலாம். அம்மா, அப்பா, பாட்டி, தாத்தா, தம்பி மற்றும் அக்கா இவர்களுக்குள் யார் வேண்டுமானாலும் யாருக்கும் எழுதி வைக்கலாம். மறுபடியும் எழுதி வாங்கி கொள்ளலாம்.

இதையும் பார்க்க: பத்திர பதிவு கட்டணம் குறைப்பு 2024

தான பத்திரம் செலவு, தான பத்திரம் எழுதுவது எப்படி


தான செட்டில்மென்ட் 2024

குடும்ப உறுப்பினர்களுக்கு முத்திரை மற்றும் பதிவுக்கட்டணம் 1 சதவீதம் மட்டுமே. ஆனால் குடும்ப அல்லாத நபர்களுக்கு முத்திரை தீர்வை 7 சதவீதம் மற்றும் பதிவு கட்டணம் 2 சதவீதம் கட்டணம் வசூல் செய்யப்படும். இதற்கு முத்திரை தாள் குறைந்த செலவில் முடியும். ஒரு சில நேரத்தில் முத்திரை தாள் கட்டணம் பெற பட மாட்டாது ( குடும்ப உறுப்பினர் ). ஏனென்றால் இது சொந்தங்களுக்கு உள்ளே நடக்கும் விஷயங்கள் ஆக இருப்பதால் கட்டண செலவும் மிகவும் குறைவாக இருக்கிறது. மொத்தமாகவே கணக்கிட்டால் ரூபாய் நான்காயிரத்திலே முடியும் இந்த பத்திர செலவு. ஆனால் தற்போது அரசு அதற்கு முட்டுக்கட்டை போட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால் முத்திரை தீர்வை மற்றும் செலவை சொத்து மதிப்பில் இருந்து 1 லிருந்து 2 ஆக உயர்த்த திட்டமிட்டு இருக்கிறார்கள். இது குறித்த சுற்றறிக்கை இந்த மாதத்திற்குள் வரும் என எதிர்ப்பார்க்கப்படுகிறது.

இதையும் பார்க்க: வாய்மொழி பாகப்பிரிவினை

தான பத்திரம் அல்லது தானம் கட்டணம் 2024

தானம் என்பது நன்கொடையாக ஒருவருக்கு கொடுப்பது ஆகும். மேலே உள்ள தான செட்டில்மென்ட் மற்றும் தானம் இரண்டும் வெவ்வேறு என்பதனை புரிந்து கொள்ள வேண்டும். முத்திரைத்தாள் கட்டணம் 7 சதவீதம் மற்றும் பதிவுக்கட்டணம் 2 சதவீதம் கட்ட வேண்டும்.

தமிழ் நிலம் 

ஈசி பட்டா

கிராம நத்தம்