-->
வாரிசு இல்லாத சொத்து யாருக்கு

வாரிசு இல்லாத சொத்து யாருக்கு

வாரிசு இல்லாத சொத்து யாருக்கு - பொதுவாக எல்லா வீடுகளிலும் இருக்கும் பிரச்சனை சொத்து மற்றும் பணம் தான். அது மட்டுமில்லாமல் வாரிசு இல்லை என்றால் அந்த சொத்து யாருக்கு போகும் என்ற கேள்வி நம் மனதில் எழும்.

அப்பா அம்மா இருவருக்குமே மகன்கள் பிறக்கவில்லையென்றால் அந்த சொத்து யாருக்கும் போகும் என்ற கேள்வி நிறைய உள்ளது. தனது அப்பாவால் சொத்தை அனுபவிக்கமுடியவில்லையென்றால் அவருடைய மனைவி பெயரிலும் அல்லது மகள்கள் பேரிலோ கூட எழுதலாம். 

பத்திர பதிவு செய்வது எப்படி 

பட்டா செல்லுமா பத்திரம்  செல்லுமா 

பட்டா பெறுவதற்கான விபரம் 

வாரிசு இல்லாத சொத்து யாருக்கு


அந்த மகள் தனது சொந்தமான மகனுக்கு கூட கொடுத்த சொத்தை அவன் பெயருக்கு எழுதி வைக்கலாம். 

Patta Chitta 

கடன் பத்திரம் 

தான செட்டில்மென்ட் 

Eservices