சொத்து பிரித்தல்

சொத்து பிரித்தல்

சொத்து பிரித்தல் - சொத்து என்பது ஒருவருடைய சொந்த உழைப்பில் வாங்கிய வீடு, நிலம் அல்லது ஏதாவது ஒரு மனை ஆகும். அதை அவர்கள் சகோதர்கள், சகோதரிகள், மகன்கள் மற்றும் மகள்களுக்கு அவர் எழுதியோ அல்லது கிரயம் செய்தோ தருவார்.

இது முழுக்க முழுக்க அவர் எடுக்கும் முடிவு மட்டுமே ஆகும் என்பதை மனதில் எடுத்து கொள்ள வேண்டும். சொத்து பிரிக்கும்போது எந்த வித பிரச்னைகளை மேற்கொள்ள வேண்டும். ஏனென்றால் பாக பிரிவினை அப்பொழுது வரும்.

பூர்விக சொத்து 

தாயின் சொத்து 

தாத்தா சொத்து 

சொத்து பிரித்தல்


பாகப்பிரிவிற்கான லிங்க் கீழே கொடுக்க பட்டுள்ளது. மேலும் சொத்தை பிரிக்கும்போது அதற்குண்டான முன்னெச்சரிகைகளை நீங்கள் பார்த்து கொள்ளுங்கள்.

உட்பிரிவு எண் 

பத்திரம் எழுதுவது எப்படி 

Eservices