-->
தாயின் சொத்து யாருக்கு

தாயின் சொத்து யாருக்கு

தாயின் சொத்து யாருக்கு, அப்பா சொத்து யாருக்கு சொந்தம், வாரிசு இல்லாத சொத்து யாருக்கு - தாய் கூட யாருக்குநாளும் தனது  பரம்பரை சொத்துக்கள் மற்றும் பூர்விக சொத்துக்கள் நல்ல மனநிலையில் எழுதி தரலாம். ஆனால் அது அவர்கள் சுயமாக சம்பாதித்த சொத்துக்களை மட்டுமே எழுதி வைக்க முடியும். நீங்கள் அப்பா சொத்தும் மற்றும் வாரிசு இல்லா சொத்து பார்க்க நாங்கள் லிங்க் தருகிறோம். Users அதனை தேர்வு செய்து உங்கள் கேள்விக்கான பதில்களை காணுங்கள்.

1. அப்பா சொத்து 

2. வாரிசு இல்லா சொத்து


தாயின் சொத்து யாருக்கு


ஒருவேளை அவர்கள் சுயமாக சம்பாதித்த சொத்துக்கள் இல்லையெனில் அதை அவர்களால் எழுதி வைக்க முடியாது. தாய் தனது சொத்தை தானமாக மகனுக்கு கொடுத்தால் கூட மகள் அதனை கேக்க உரிமை உண்டு. இதனை நீங்களும் குடும்பத்தோடு தான் ஆலோசிக்க வேண்டும் என்பதே உண்மை.

PattaChitta Fb 

அ பதிவேடு நகல் 

கணினி சிட்டா