அக்ரிமெண்ட் பத்திரம்

அக்ரிமெண்ட் பத்திரம் - எடுத்துக்காட்டாக நீங்கள் உங்கள் நண்பருக்கு உங்களுடைய இடத்தை அல்லது ஏதோ ஒன்று தருகிறீர்கள் என்றால் அதற்கு இருவரும் சேர்த்து ஒப்புக்கொண்டு அக்ரிமெண்ட் போடவும்.

அந்த அக்ரீமெண்ட் போடுவதற்கு ஏகப்பட்ட formalities உள்ளது. இருவரின் முகவரி name சரியானதாக இருத்தல் அவசியம். கிரயம் கண்டிப்பாக போட்டுஇருக்க வேண்டும். 

காலி மனை பட்டா வாங்குவது எப்படி 

சிட்டா நகல் பெறுதல் 

நில வரைபடம் எடுப்பது எப்படி 

அக்ரிமெண்ட் பத்திரம்


முத்திரைத்தாள் கொண்டு கிரயம் செய்து இருக்க வேண்டும். அதன் விலை 20அல்லது அதற்கு மேற்பட்டதாக இருக்கும். கிரயம் செய்து கண்டிப்பாக பதிவு செய்ய வேண்டும். இல்லயென்றால் அது வேஸ்ட் தான்.

ரத்து பத்திரம் 

நில அளவை விண்ணப்பம் 

Eservices