-->
சிட்டா நகல் பெறுதல்

சிட்டா நகல் பெறுதல்

சிட்டா நகல் பெறுதல் - இந்த இணையத்தளத்தில் எல்லா சிட்டா பட்டா தகவல்களை உடனுக்குக்குடன் நாங்கள் தெரிவிக்கிறோம். எப்படி சிட்டா நகலை பெறுவது என்ற கேள்விக்கு நீங்கள் கேட்டு கொண்டே இருப்பீர்கள்.

முன்பு சொன்னது போல தான். நீங்கள் Eservices எனும் வெப்சைட்  சென்று உங்களுடைய  ஆவணங்களின் நிலையை சரி பார்த்து கொள்ள வேண்டும். ஒரு ருபாய் கூட செலவு இல்லாமல் நாம் நகல் பெறலாம்.

சிட்டா நகல் பெறுதல்


நீங்கள் உடனே நகல் பெற கீழ்கண்ட தேவைகளை பூர்த்தி செய்ய வேண்டும்.

1. மாவட்டம் 

2. தாலுகா 

3. வட்டம் 

4. கிராமம் 

5. புல எண் மற்றும் உட்பிரிவு எண் .

இதனை பூர்த்தி செய்தாலே உங்களுடைய சிட்டாவின் நகலை பெறலாம். 

மேலும் தகவல்களுக்கு 

தமிழ் நிலம் 

ஈசி பட்டா 

கிராம நத்தம்