-->
பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி

பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி

பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி -  பாகப்பிரிவினை என்பது தனது அப்பா மற்றும் அம்மா அவர்களால் தங்கள் மகன் மற்றும் மகளுக்கு சம பாகங்களாக பிரித்து கொடுப்பது பாகப்பிரிவினை எனலாம்.

மேலும் பெண்களுக்கும் முழு சொத்து உரிமை உள்ளதை நினைவில் கொள்ள வேண்டும். உங்கள் அப்பா தனது சுய சம்பாத்தில் சேர்த்து வைத்த சொத்தை சம பாகங்களாக பிரித்து கொள்ள வேண்டும். உதாரணமாக 10 ஏக்கர் நிலம் இருக்கிறது என்று வைத்து கொள்வோம். அதனை இரண்டு பிள்ளைகளுக்கு தலா நான்கு நான்கு ஏக்கர் அவர்கள் பெயரில் எழுதி வைத்தாரே ஆனால் மீதம் இரண்டு ஏக்கர் நிலம் இன்னொரு மகன் அல்லது மகளுக்கு எழுதி வைத்தால் அப்போது பாகப்பிரிவினை பிரச்சனை வரும்.

பாகப்பிரிவினை செய்வது எப்படி


அந்த இரண்டு ஏக்கர் நிலம் பெற்ற நபர் கோர்ட்டில் கேஸ் போடலாம். ஆனால் அது அவருடைய அப்பாவின் சுய சம்பாததில் சேர்த்த சொத்து என்பதால் வழக்கு நிலுவையில் இருக்கும். ஏனென்றால் அந்த சொத்தை அவர் யாருக்கு வேண்டுமானாலும் எவ்வளவு வேண்டுமானாலும் எழுதி வைக்கலாம்.

ஒருவேளை அந்த இரண்டு நபர்கள் அதற்கு ஏற்ற பணம் மூன்றாவது நபருக்கு கொடுத்தால் அதை வாங்கி கொள்வதும் வேண்டாமென்பதும் அவருடைய தனிப்பட்ட கருத்து. அவர் பணத்தை வாங்கி கொண்டால் விடுதலை பத்திரம் எழுதினால் போதுமானது.

மாறாக அவர் பணத்தை வாங்க வில்லை என்றால் அந்த நிலங்கள் ஏலத்திற்கு தான் செல்லும். 

நிலம் பாகப்பிரிவினை செய்ய Sub Division

சிட்டா என்றால் என்ன

Fb பேஜ்