கிரைய பத்திரம் மாதிரி Pdf download

கிரைய பத்திரம் மாதிரி Pdf download - கிரைய ஒப்பந்த பத்திரம் மாதிரி Pdf  Download என்பது ஒருவர் தனது சொந்தமான நிலத்தை, கடையை, வீட்டை விற்பனை செய்யும்போது எழுதி தருவதாகும். இந்த இணையத்தளத்தில் பத்திரம் மாதிரி சில நாட்களில் upload செய்கிறோம். எல்லா விதமான பத்திரம் மாதிரியை already நாங்கள் upload செய்துள்ளோம்.


கிரையம் செய்யும்போது அவர்களுடைய ஒரிஜினல் பெயர், அட்ரஸ், வாக்காளர் அட்டை, ஆதார் அட்டை, பத்திரம் நகல் மற்றும் அசல் எல்லாம் சரியானதா என்று பார்க்க வேண்டும்.
கிரைய பத்திரம் மாதிரி Pdf download


முக்கியமாக முத்திரைத்தாள் கட்டணம் செலுத்தி இருக்க வேண்டும் என்பதை சரி பார்க்கவும். அது மட்டுமில்லாமல் கிரையம் செய்யும் நபர் அவரே மொத்த செலவை ஏற்க வேண்டும். மேலும் உங்களுடைய பத்திரத்தை திரும்ப பெறும்போது மறுபடியும் நீங்கள் தான் பத்திரத்தை உங்கள் பெயருக்கு மாற்றுவதற்கு பணம் கட்ட வேண்டும்.