வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் PDF

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் PDF மாதிரி வீடு ( Rental agreement format in tamil ) என்பது கடையோ அல்லது வீட்டு முதலாளி இடமிருந்து வாடகைக்கு ஒப்புதல் பெறும் பத்திரம் அல்லது வாடகை ஒப்புதல் அளிக்கும் பத்திரம் ஆகும். அதாவது, நபர் 1 ஆனவர் நபர் 2 க்கு தனது கடை, வீடு, வணிகம் சார்ந்த கடைகள் அல்லது உணவகத்தை குறிப்பிட்ட தொகைக்கு முன்பணம் மற்றும் மாத வாடகைக்கு பொது நபர்களின் முன்னிலையில் அல்லது சாட்சிகள் முன்னிலையில் அல்லது தானாகவே கையெழுத்து இட்டு ஒப்பந்தம் பெற்று கொள்வது ஆகும்.

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் PDF


தரை மற்றும் கடை வாடகை ஒப்பந்தம்

( உதாரணமாக முன்பணம் 50,000 ரூபாய் வட்டி இல்லாமலும் மேலும் கடை அல்லது உணவகத்தின் வாடகை மாதத்திற்கு 7,000 ரூபாயும் என முடிவு செய்த பிறகு ஒப்பந்தத்தை பெற்று கொள்வது ). மேலும், கடை முதலாளி குறிப்பிட்ட நிபந்தனைகளுடன் மட்டுமே கடையை வாடகைதாரருக்கு கொடுப்பார். வீட்டின் வாடகையே போன்று கடை மற்றும் தரையின் வாடகை பத்திரம் எழுதலாம். அதில் அனைத்து விஷயங்களையும் கண்டிப்பாக குறிப்பிட்டு இருக்க வேண்டும். இங்கே நாங்கள் வீடு வாடகை சம்பந்தப்பட்ட இரண்டு தலைப்புகளை கொடுத்துள்ளோம். உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக அத்தலைப்புகள் இருக்கும்.

வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் download 

நீங்கள் இந்த வீட்டில் இருக்கும் வரை  பிரச்சனைகள் வந்தாலும் அதை வாடகை குடியிருப்பவர்கள் நீங்கள் தான் பொறுப்பு மற்றும் வாடகை, முன்பணம், வீடு காலி செய்யும்போது செய்ய வேண்டியவை, இதர ரூல்ஸ் இவையெல்லாம் அந்த பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டு இருக்கும். 

வீடு வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் PDF

நாம் சொந்த வீடு அல்லாமல் வேறொரு வீட்டிற்கு வாடகை புகுந்தால் அதற்கு அவர்கள் ஒப்பந்தம் ஒன்றை போடுவார்கள். அது எதற்கு என்றால் எதிர்காலத்தில் ஏதும் பிரச்சனை வராமல் இருப்பதற்காக தான். அது எவ்வாறு செயல்படுகிறது என்று கீழே உள்ள points களில் பார்ப்போம்.


மேற்கண்ட மாதிரி பத்திரத்தில் அனைத்து விவரங்களும் இல்லை. இது போன்று நீங்களாகவே உங்களுக்கு ஏற்றாற்போல் எழுதலாம். விதிகள் அனைத்தும் பின்புறத்தில் எழுதலாம். எந்த பத்திரங்களை எடுத்து கொண்டாலும் அது என்ன வகையான பத்திரம் என்பதை தெளிவாக குறிப்பிட வேண்டும். வாடகை ஒப்பந்த பத்திரம் அல்லது Rental Agreement என்றும் வரையறுக்கலாம்.

விதிகள்

1. வீடு வாடகைக்கான பத்திரம்

2. சாட்சிகள் 

3. ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் 

குறிப்பு

உங்களுடைய பணத்தை பொறுத்து ஸ்டாம்ப் பேப்பர் வாங்கினால் நல்லது. குறைவான பணத்தொகைக்கு 20 ரூபாய் பத்திரமும் அதிகமான பணத்தொகைக்கு 100 ரூபாய் பத்திரமும் வாங்கினால் நல்லது. அது வாடகைதாரர் வாங்கினாலும் சரி அல்லது வீட்டின் உரிமையாளர் வாங்கினால் சரி.

அக்ரீமெண்ட் பத்திரம்

அடங்கல் சான்று 

தமிழ்நாடு இ சர்விஸ்