தாய் பத்திரம் நகல் பெறுவது எப்படி | பத்திர நகல் ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி

தாய் பத்திரம் நகல் பெறுவது எப்படி, பத்திர நகல் விண்ணப்பம் அல்லது சொத்து பத்திர நகல் ஆன்லைனில் பெறுவது எப்படி, பத்திர நகல் பார்வையிட, Pathiram Nagal online download TN, நகல் பத்திரம் Online TN, மூல பத்திரம் நகல், தாய் வழி சொத்து - தாய் பத்திரம் என்பது கிரைய பத்திரத்திற்கு முன்கூட்டியே வாங்குவது. தாய் பத்திரம் இருந்தால் தான் அந்த நிலத்தையோ அல்லது மனையையோ வாங்கவோ விற்கவோ முடியும்.

இல்லையென்றால் அது கஷ்டம் தான். நீங்கள் ஒருவேளை அந்த மனையை வாங்கிருந்தால் உடனே அதற்கான தாய் பத்திரத்தை வாங்கி விடுங்கள்.

தாய் பத்திரம் நகல் பெறுவது எப்படி


இது உங்களுக்கு பட்டா வாங்குவதற்கு உதவி செய்யும். நீங்கள் உங்களுக்கான கேள்விகளை எங்கள் இணையதள பக்கத்தை நாடவும். Check  Eservices

பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை 

பத்திர பதிவு புதிய கட்டணம் 

பட்டா பிழை திருத்தம் செய்வது எப்படி