-->
பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை - பட்டா பெரியதா பத்திரம் பெரியதா

பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை - பட்டா பெரியதா பத்திரம் பெரியதா

பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை, பட்டா இல்லாத நிலம், பட்டா பெரியதா பத்திரம் பெரியதா மற்றும் பட்டா முக்கியமா பாத்திரம் முக்கியமா - இருந்தும் ஒரு வகையில் முக்கியம் தான். நாம் நம் இணையத்தளத்தில் பட்டா மற்றும் பாத்திரம் தகவல்களை அவ்வப்போது ககொடுத்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். ஆனாலும் மக்களுக்கு அதன் மீதான சந்தேகங்கள் தீரவில்லை.

ஏனென்றால் ஒரு சிலர்க்கு பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை.ஒரு சிலர் கையில் பாத்திரம் இருக்கு பட்டா இல்லை. இதற்கான விடைகளும் நாம் தந்து கொண்டே தான் இருக்கிறோம். கிரைய பத்திரம் 

பட்டா இருக்கு பத்திரம் இல்லை

நாம் எந்த கேள்வியானாலும் அதற்கான விடையினை இங்கே காணலாம். அல்லது சார் பதிவாளரியிடம் நாம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம். 

லிங்க் - Eservices 

ஈசி பட்டா 

தமிழ் நிலம் 

கிராம நத்தம் 

patta Chitta