சர்வே எண் கண்டுபிடிப்பது எப்படி

சர்வே எண் கண்டுபிடிப்பது எப்படி, சர்வே எண் பார்ப்பது எப்படி, சர்வே எண் பெறுவது எப்படி, புல எண் அறிவது எப்படி - Survey enn kandupidipathu eppadi,  – The survey number is nothing but a user has already register land patta details are called as Server. Here we will find survey number in a single minute. In additionally, we would like to share our post like  a பட்டா எண் அறிவது  எப்படி. Both are similar for patta chitta site. You can try both posts. 

Go to check official eservices or edistricts site. Then choose your region like as Ariyalur or Chennai. The user can select your area and choose Taluks and villages. Finally you will get it. If you not satisfied please go to your E seva maiyam or kanini Mayyam.

ஆன்லைன் ஈசி 

கிராம நத்தம் பட்டா சிட்டா 

வில்லங்க சான்றிதழ் பெற தேவையான ஆவணங்கள் 

Survey enn kandupudipathu eppadi

Additions

Patta chitta

Patta online