-->
சொத்து பிரச்சனை

சொத்து பிரச்சனை

சொத்து பிரச்சனை, பூர்வீக சொத்து பிரச்சனை, விடுதலை பத்திரம், சட்டம் PDF - பூர்விக சொத்தாக இருந்தாலும் சரி பரம்பரை சொத்தாக இருந்தாலும் சரி பிரச்சனைகள் வந்து பொய் கொண்டே தான் இருக்கும். அது ஒரு ஒரு குடும்பத்தில் நடப்பது இயல்பான ஒன்று தான். ஒரே குடும்பத்தில் 2, 3 மகன்கள் அல்லது 2, 3 மகள்கள் இருக்குமாயின் பிரச்னைகள் சாதரணமாக வரும்.

எல்லாருக்குமே சமமாக பிரித்தால் பிரச்னை எதுமே வராது. ஒருவேளை தர வில்லை என்றால் அப்போதுதான் பாகப்பிரிவினை என்பது உண்டாகும். 

நிலத்தின் மதிப்பு 

இடத்தின் மதிப்பு 

வழிகாட்டு மதிப்பு streetwise 

சொத்து பிரச்சனை


வீட்டில் அனைவர்க்கும் தந்து விட்டு ஒருவருக்கு மட்டும் தரவில்லை என்றால் அவர் கோர்ட் மூலம் வாதாடலாம்.

ஒருவேளை அப்பா மகன் அப்பா மகள் இடையில் பிரச்னை இருந்தால் அதற்கு உங்களுக்குரிய வக்கீலை நாடுவது நல்லது.

கிரய பத்திரம் 

தாய் பத்திரம் 

Eservices