-->
வழிகாட்டு மதிப்பு streetwise

வழிகாட்டு மதிப்பு streetwise

வழிகாட்டு மதிப்பு streetwise - வழிகாட்டு மதிப்பு என்பது ஆங்கிலத்தில் guideline value என்பர். ஒரு நிலத்தின் அல்லது மனையின் மதிப்பை துல்லியமாக கணக்கிடலாம். இப்போது அதை சுலபமாக கணக்கிடலாம். எப்படி என்பது பற்றி கீழே உள்ள paragraphil பார்ப்போம்.

நீங்கள் உங்கள் கணினி அல்லது மொபைலில் tnreginet வெப்சைட் என்ற தகவலை கூகிளில் type செய்ய வேண்டும். 

வழிகாட்டு மதிப்பு streetwise


அதற்கு பிறகு வழிகாட்டு மதிப்பு என்ற navigation யை கிளிக் செய்யவும்.


பிறகு வருடத்தை கணக்கிடவும் For  Example : 2002 முதல் 2021 என்ற லிங்க் யை கிளிக் செய்யவும்.


இறுதியாக உங்கள் மண்டலம், தாலுகா மற்றும் கிராமம் போன்ற தகவலை பூர்த்தி செய்யுங்கள்.


பத்திர பதிவுத்துறை 

Tnurbanepay 

அ பதிவேடு நகல்