பொது அதிகார பத்திரம்

பொது அதிகார பத்திரம்

பொது அதிகார பத்திரம் - பொது அதிகார பத்திரத்தை பவர் of attorney என்று அழைப்பர்.  அதாவது தனக்கு சொந்தமான நிலத்தை விர்கோவோ அல்லது வாங்கவோ வேறு ஒருவர் உரிமை கொண்டாளாம் அல்லது பார்த்து கொள்ளலாம். 

ஒரு தனி பட்ட நபர் வேலை சுமை காரணமாக அதனை பார்த்து கொள்ள முடியவில்லையெனில் அவர் ஒரு ஏஜெண்ட்யை நியமிக்கலாம். இதில் அவர் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட ஏஜெண்டுகளை கூட நியமிக்க முடியும்.

தமிழ்நாடு பத்திர பதிவுத்துறை 

வழிகாட்டி மதிப்பு 

பழைய பத்திரம் 

பொது அதிகார பத்திரம்


அந்த பத்திரத்தில் இரண்டு நபர்கள் மட்டும் கையெழுத்து இடுவதை அல்லது அவர்களும் சேர்ந்து இடுவதா என்று அந்த பத்திரத்தில் குறிப்பிட்டே ஆகா வேண்டும்.

PattaChitta 

Tnreginet 

Eservices