பட்டாவில் பெயர் சேர்த்தல்

பட்டாவில் பெயர் சேர்த்தல், பட்டா திருத்தம் செய்வது எப்படி - பட்டாவில் பெயர் சேர்ப்பது என்று ஒரு எளிமையான காரணம் ஆகும். முன்ப எல்லாம் நடையாய் நடக்க வேண்டும் சார் பதிவாளர் அலுவலகத்துக்கு.

ஆனால் தற்போது நாம் நம்முடைய இணையத்தளத்திலே அதை காண முடியும். நீங்கள் செய்ய வேண்டிய விதிமுறைகளை இந்த இணையத்தளத்தில்  சொன்னால் மிகையாகாது.

பட்டாவில் பெயர் சேர்த்தல்


உங்களுடைய வெரிஃபிகேஷன் ID எதுவாக இருந்தாலும் சரி. அதை எடுத்து கொள்ள வேண்டும். அதன் பிறகு அதை பட்டா வெப்சைட் இல் அப்லோட்  செய்யுங்கள். 

அதற்கு பிறகு உங்களுடைய பெயர் சேர்த்து விடுங்கள். ஒருவேளை உங்களால் முடிய வில்லையென்றால் நீங்கள் E சேவை மையத்தை அணுகுங்கள். 

Go Eservices 

ஆன்லைன் பட்டா பெயர் மாற்றம் 

வீட்டு பத்திரம் தொலைந்தால் 

தான பத்திரம்