பட்டா சிட்டா அடங்கல் Online

பட்டா சிட்டா அடங்கல் Online பதிவேடு - இந்த மூன்றும் தனி தனி தான். பட்டா ஒரு நில ஆவணத்தின் உரிமை, சிட்டா என்பது நிலத்தின் தன்மை மற்றும் வகை மற்றும் அடங்கல் என்பது ஒரு ஊரின் அல்லது கிராம புறங்களில் சர்வே நம்பர் களின் அடங்கிய பதிவேடு தான் அடங்கல் என்பர். பொதுவாக ஒரு மனையை இன்னாருடையது என்று கண்டுபிடிப்பதற்கு தேவைப்படுவது என்னவோ சர்வே நம்பர் தான். அந்த சர்வே நம்பர் வைத்து தான் நம்மால் எல்லாவற்றையும் செய்ய முடியும். உதாரணமாக நாம் வில்லங்கம் போட, பட்டா யார் பெயரில் உள்ளது மற்றும் இதர செய்திகள் பார்க்க யூஸ் ஆகிறது.

பட்டா சிட்டா அடங்கல்


அடங்கல் பெறுவது எப்படி 

அடங்கல் பெறுவது எப்படி என்று கேட்டால் ரொம்ப சுலபம் தான். அது எப்படி என்றால் அடங்கல் என்பது மொத்த பகுதியின் சுற்று வட்டாரத்தின் சர்வே எண் கொண்ட தொகுப்பு ஆகும். நாம் அதற்காக இ அடங்கல் என்கிற செயலியை டவுன்லோட் செய்யவும்.

இ அடங்கல் 

இ அடங்கல் என்பது தமிழ்நாடு அரசு உருவாக்கிய ஒரு செயலி ஆகும். இது முக்கியமாக விவசாயிகளின் நன்மைக்கே உருவாக்கியது ஆகும். அதில் பயிர், வேளாண் மற்றும் இதர விவரங்களின் பக்கங்கள் காணப்படும். 

இ அடங்கல்

அடங்கல் படிவம் PDF

அடங்கல் படிவம் PDF - படிவம் லிங்க் நாம் ஏற்கனவே இந்த பக்கத்தில் கொடுத்துள்ளோம். நீங்கள் official Tn.Gov.in வெப்சைட் ற்கு சென்று forms என்ற navigation இருக்கும். அதனை தேர்வு செய்து படிவத்தை டவுன்லோட் செய்யுங்கள்.

தமிழ்நாடு பட்டா சிட்டா அடங்கல்

தமிழ்நாடு பட்டா சிட்டா அடங்கல் - அடங்கல் என்றாலே கிராமத்தின் பதிவேடு தான். அது எப்படி என்றால் மொத்த நிலத்தின் பரப்பளவு மிகவும் துல்லியமாக கணக்கிடுவது ஆகும். இதனை நீங்கள் தெளிவாக காண இருந்தால் இ அடங்கல் செயலி செல்லுங்கள்.

அடங்கல் என்றால் என்ன 

மொத்த சர்வே எண்கள் அடங்கிய பதிவேடு தான் அடங்கல் என்போம். மேலும் அதற்கு மற்றொரு அர்த்தம் உண்டு. அது என்னவென்றால் சாகுபடி விவரம் அடங்கிய தொகுப்பு ஆகும்.

அடங்கல் பயன்கள் 

1. எந்த நிலங்களின் சர்வே எண் செக் செய்யலாம் 

2. சாகுபடி விவரம் 

3. வருவாய்த்துறை கட்டுப்பாட்டில் உள்ளது.

அடங்கல் வருவாய் துறையை சார்ந்து இருக்கும். அது மட்டுமில்லாமல் அதன் எக்ஸாக்ட் பரப்பளவை காண இது உதவுகிறது.

கிரைய பத்திரம் 

முத்திரைத்தாள் கட்டணம் 

பத்திர பதிவு சட்டம்