கூட்டு பட்டாவில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி

கூட்டு பட்டாவில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி நீக்குவது எப்படி உரிமை , கூட்டு பட்டா என்றால் என்ன, கூட்டு பட்டா தனி பட்டா மாற்றுவது எப்படி அண்ட் கூட்டு பட்டாவை பிரிப்பது எப்படி - பட்டாவின் நிறைய வகைகள் இருக்கிறது என்று மக்களுக்கு தெரியாது. தற்பொழுது கூட்டு பட்டாவை பார்ப்போம். கூட்டு பட்டா தமிழ் என்பது ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நபர்களுக்கு சொந்தமான நிலம் அல்லது மனை ஆகும். மக்கள் கூட்டு பட்டாவில் இருந்து தனி பட்டாவிற்கு மாறுகின்றனர். ஏனென்றால் தனி பட்டாவுக்கு மதிப்பு அதிகம் ஆகும். அதும் இல்லாமல் நாம் விற்கவோ அது ரொம்ப சுலபமான விஷயம் ஆகும்.

கூட்டு பட்டாவில் பெயர் சேர்ப்பது எப்படி


அதிகமாக கூட்டுப்பட்டா இருப்பதற்கு காரணம் பூர்வீக சொத்துக்களை வாரிசுகள் எடுத்து கொள்வது அல்லது எழுதி கொடுப்பதனால் கூட்டு பட்டாக்களின் உரிமையாளர்கள் அதிகமாக இருக்கின்றனர். பிறகு ஒரு பத்து சதவீதம் கூட்டாக பணம் போட்டு ஒரு இடத்தினை வாங்கி விற்கின்றனர். அதனாலும் கூட்டு பட்டாக்கள் நாம் காண முடிகிறது. பத்திரம் கிரையம் செய்யும்போதே எத்தனை பேர்கள் வேண்டுமானாலும் அதில் இணைக்கலாம். அப்படி இணைத்த உடன் பட்டாவிலும் பெயர்கள் வந்து விடும்.நாம் எந்த பட்டா ஆனாலும் எளிதாக பெயர்மு மாற்ற முடியும். நீங்கள் முடிந்தால் சார் பதிவாளரிடம் சென்று உங்கள் பட்டாக்களின் பெயர்களை உடனடியாக மாற்றி விடுங்கள். 

Eservices

பத்திரம் எழுதுவது எப்படி 

பட்டாவில் பெயர் சேர்த்தல் 

ஆன்லைன் பட்டா பெயர் மாற்றம்