நிலம் வழிகாட்டி மதிப்பு அறிவது எப்படி

நிலம் வழிகாட்டி மதிப்பு அறிவது எப்படி

நிலம் வழிகாட்டி மதிப்பு அறிவது எப்படி - இதனை ஆங்கிலத்தில் Guideline Value என்பர். எப்படி வழிகாட்டி மதிப்பை பார்ப்பது என்று பார்ப்போம்.  முத்திரைத்தாள் கட்டணமும் அதில் அடங்கும். நில மதிப்பை கீழ்கண்ட தலைப்புகளில் காணலாம்.

நிலம் வழிகாட்டி மதிப்பு அறிவது எப்படி


1. Tnreginet வெப்சைட் க்கு செல்லுங்கள் 

2. அதில் வழிகாட்டு மதிப்பு  என்ற லிங்க்யை கிளிக் செய்யுங்கள் 

3. பிறகு அதில் உங்கள் மண்டலத்தை சூஸ் செய்து பாருங்கள்.

4.  அதில் தோராய மதிப்பு அட்டவணையை பாருங்கள்.

ரெபெரென்ஸ் லிங்க் - PattaChitta.co.in 

இலவச வீட்டுமனை பெறுவது எப்படி 

நிலத்தின் மதிப்பு