கணினி பட்டா பெறுவது எப்படி

கணினி பட்டா பெறுவது எப்படி

கணினி பட்டா பெறுவது எப்படி, கணினி சிட்டா பெறுவது எப்படி- Tiruchirappalli.nic.in district – The district code is 620001. All records are updating here i.e. pattachitta.co.in. There are 27 lakhs peoples lived in Tiruchirappalli district. All district, Taluks details are enclosing by below pages.

கணினி பட்டா பெறுவது எப்படி

Here this districts land records links are given page i.e. official website.

Additional links

Ec patta

Tnreginet

Tiruchirappalli District E Taluks

·        Ilalkudi

·        Mannachcha Nallur

·        Manaparai

·        Marungapuri

·        Musuri

·        Sri rangam

·        Thiruverumbur

·        Thottiyam

·        Duraiyur