மூலப்பத்திரம் பெறுவது எப்படி

மூலப்பத்திரம் பெறுவது எப்படி - Thoothukudi.nic.in district – Here we have checking patta details about thoothukudi district. And it is also called as Pearl City. The district collector is Dr. Senthil Raj I.A.S. In addition we will try to give best results about the district as given below:-

THOOTHUKUDI.NIC.IN DISTRICT

Panchayat villages                 - 403

Blocks                                    - 12

Divisions                                - 3

Taluks                                     - 10

Revenue Villages                    - 480

Municipal corporations           -1

Panchayat town                    - 19

Go to official

Taluks

·        Eral

·        Ettayapuram

·        Kayathar

·        Kovilpatti

·        Ottapididram

·        Sattankulam

·        Srivaikundam

·        Tiruchendur

·        Vilathikulam

Also refer as

Grama natham

Manai varaya thoraya patta