-->
ஆன்லைன் பட்டா பெறுவது எப்படி

ஆன்லைன் பட்டா பெறுவது எப்படி

ஆன்லைன் பட்டா பெறுவது எப்படி – Patta is nothing but a land owner bought a land or property. Here the people who are going to get patta please go to refer follow our steps. It was obtained by our village Tashildhar. And it was a legal document. If you will buy any patta like a UDR, Kootu patta, thani patta and others, all patta will take on computer only. So the peoples can verify and check the results here. If you don't any details regarding patta please go to check our contact page.

ஆன்லைன் பட்டா பெறுவது எப்படி

Steps

·        View patta link

·        Choose district

·        Choose taluk

·        And choose village

·        Finally enter your patta survey number

Links

பழைய பட்டா எண் 

கிராம நத்தம் 

ஆன்லைன் ஈசி