-->
விடுகதைகள் தமிழில் பதில் கொண்டு வேண்டும்

விடுகதைகள் தமிழில் பதில் கொண்டு வேண்டும்

விடுகதைகள் தமிழில் பதில் கொண்டு வேண்டும் - இந்த இணையத்தளத்தில் தமிழ் விடுகதைகள் என்று ஒரு பகுதி உங்களுக்காகவே பிரதேயமாக தயார் செய்ய பட்டுள்ளது. அது என்னவென்றால் மொத்தமாக 100  விடுகதைகள் அப்டேட் செய்துள்ளோம். மேலும் அதில் அனைத்து விதமான விடுகதைகள் குவிந்த வண்ணம் உள்ளது. 

உதாரணமாக குழந்தைகள், அறிவியல், வரலாறு, சமூகம் மற்றும் நகைச்சுவை போன்ற விடுகதைகளின் பகுதி அதில் உள்ளது. அதனை படித்து மகிழுங்கள். மேலும் அதில் கேள்விகள் மட்டுமே உள்ளன. அதற்க்கான விடைகள் இன்னொரு பகுதியில் உள்ளது.

விடுகதைகள் தமிழில் பதில் கொண்டு வேண்டும்


அது எதற்காக என்றால் நீங்கள் கேள்விகளை படித்த உடன் யோசிப்பீர்கள். ஒருவேளை உங்களுக்கு பதில் தெரியவில்லை என்றால் அப்போது கிளிக் செய்து பாருங்கள்.

தமிழ் விடுகதைகள் 

தமிழ் நகைச்சுவை விடுகதைகள் 

Fb பேஜ்