வீட்டு மின் கட்டண விவரம் 2023

வீட்டு மின் கட்டண விவரம் 2023 கடைகளுக்கு ( கடை வீட்டு உபயோக மின் கட்டண பட்டியல் 2024 ) - ஒவ்வொரு வீட்டின் மின்சாரம் இரண்டு மாதத்திற்கு ஒருமுறை கணக்கெடுக்கப்படுகிறது. ஒரு சில நேரங்களில் மாதத்திற்கு ஒருமுறை மின்சார கணக்கெடுப்பு நடைமுறைக்கு கொண்டு வருகிறது. வீட்டு உபயோக மின் கட்டண பட்டியல் ஒவ்வொரு வருடமும் ஏறி இறங்கி கொண்டே இருக்கும். வீட்டின் மின்சாரம் முன்பெல்லாம் இலவசம் கிடையாது. ஆனால்  தற்போது 0 முதல் 100 யூனிட் வரையும் பயன்படுத்தக்கூடிய மின்சாரம் முற்றிலும் இலவசமே.

வீட்டு மின் கட்டண விவரம் 2023


தமிழ்நாடு மின் கட்டண அட்டவணை 2024

எடுத்துக்காட்டு 1

உங்கள் மின் கட்டண யூனிட் 100க்கு கீழே இருந்தால் எந்த வித கட்டணமும் கட்ட தேவையில்லை. மேற்குறிப்பிட்ட இலவச மின் கட்டணம் வீட்டிற்க்கு மட்டுமே கடை மற்றும் வணிக கடைகளுக்கு இல்லை.

இதையும் பார்க்க: கடைகளுக்கு மின் கட்டணம்

எடுத்துக்காட்டு 2

உங்கள் மின் கட்டண யூனிட் 101 லிருந்து 200 க்குள் இருந்தால் ஒரு யூனிட்டுக்கு ரூபாய் 04.50 கட்டணம் செலுத்த நேரிடும். மேலும் 101 - 200 யூனிட்க்குள் நாம் மின்சாரம் பயன்படுத்தி இருந்தால் Fixed டெபாசிட் ரூபாய் 30 செலுத்தி மற்றும் உபயோகித்த யூனிட்டிற்கும் பணம் செலுத்த வேண்டும்.

உதாரணமாக 120 யூனிட் உபயோகித்து இருந்தால் மின் கட்டணமாக 30 + 45 = 75 செலுத்த வேண்டும்.

இதையும் பார்க்க: Tneb மீட்டர் போர்டு மாற்றும் கட்டணங்கள்

குறிப்பு

இதற்கு மானியமாக ரூபாய் 02.25 மின்சார ஒழுங்குமுறை ஆணையம் மக்களுக்கு கொடுக்கின்றது.

எடுத்துக்காட்டு 3

201 யூனிட்லிருந்து 400 வரையும் உபயோகித்து இருந்தாலும் 04.50 ரூபாய் ஒரு யூனிட்க்கு கட்டணம் செலுத்தணும். மேலும் Fixed டெபாசிட் ரூபாய் 30 செலுத்த வேண்டும்.

இதையும் பார்க்க: புதிய மின் இணைப்பு பெற கட்டணம் எவ்வளவு 2024

எடுத்துக்காட்டு 4

401 - 500 யூனிட்டிக்கு மேலே உபயோகப்படுத்தப்பட்டால் ஒரு யூனிட்க்கு 06.00 ரூபாயும் Fixed டெபாசிட் 50 ரூபாயும் செலுத்த நேரிடும்.

குறிப்பு 

இந்த மின் கட்டண யூனிட் இரண்டு மாதங்களுக்கு ஒருமுறை என்று கணக்கிடப்படுகிறது. பயனாளர்கள் நீங்கள் எத்தனை யூனிட் உபயோகப்படுத்துகிறீர்களோ அதற்கு ஏற்றாற்போல் உங்கள் மின் கட்டணம் பணம் கணக்கிட்டு கொள்ளுங்கள்.

மின் கட்டண கணக்கீடு

புதிய மின் இணைப்பு