-->
பட்டா இல்லாத நிலம்

பட்டா இல்லாத நிலம்

பட்டா இல்லாத நிலம் - பட்டா இல்லாத நிலத்தை வாங்கவோ அல்லது விற்கவோ முடியாது. பட்டா இல்லாத நிலத்துக்காரர்களுக்கு இது ரொம்ப சிரமம் ஆகும். நீங்கள் மூல பத்திரமும்  வைத்து கொண்டு இருந்தாலும் கஷ்டம் தான்.


எனவே நீங்கள் பத்திரம் எடுத்து கொண்டு பத்திர பதிவு அலவலகத்துக்கு சென்று உங்கள் நீண்ட நாள் சந்தேகங்களை தெரிந்து கொள்ளுங்கள். ஒருவேளை நீங்கள் அவ்விடத்தில் வீடு கட்டி இருந்தால், முடிந்து அளவு சீக்கிரமே சப் ரெஜிஸ்ட்ரி ஆபீஸ்க்கு சென்று அதற்கான பட்டாவை வாங்கி கொள்ளுங்கள்.

Official - Eservices 

மேலும் சில கேள்விகளுக்கு pattachitta.co.in யை அணுகவும்.

தமிழ் நிலம் 

ஈசி பட்டா